ДВОЙНО ОБРАЗОВАНИЕ

В началото на 2020г. компанията РЕСОР продължи добрата практика, която я характеризираше досега и смело отплава към още една година, за да постигне своята визия за приближаване към качеството на водещи световни марки в областта на комуналната индустрия в Европа.

post-image

В началото на 2020г. компанията РЕСОР продължи добрата практика, която я характеризираше досега и смело отплава към още една година, за да постигне своята визия за приближаване към качеството на водещи световни марки в областта на комуналната индустрия в Европа.

Като една от водещите компании, посветени на своите служители и млади хора, желаещи да се учат, ние се присъединихме към двойното образование и дадохме пълната си подкрепа за популяризирането на Националния модел на двойно и предприемаческо образование в Ниш.

По този начин ние показваме важността на придобиването на практически знания и умения успоредно с теоретичните знания, придобити по време на обучението, като по този начин даваме стимул на всички млади хора, които желаят да участват в тази програма.

Като част от подкрепата на образователната система, ние си сътрудничим и с Факултета по природни науки на Университета в Ниш. Това сътрудничество се отразява в студентските стипендии и осигуряването на стажове с възможност за по -нататъшно развитие и заетост.

post-image

Много сме горди с всички млади хора, преминали през тази програма за обучение и продължили успешно да изграждат кариерата и професията си в нашата компания РЕСОР, както и в други известни компании.

Установихме сътрудничество и с Факултета по безопасност и здраве при работа на Университета в Ниш. По този начин продължаваме да допринасяме за напредъка на цялата социална и бизнес общност в района на Ниш.