KANAL JET KOMBINOVANO VOZILO

Kanal Jet je kombinovano vozilo za probijanje začepljene kanalizacije i usisavanje prljave vode i mulja iz slivnika, šahti i ostalih mesta koja su dostupna usisnom crevu.

Glavni elementi su:
– Rezervoar koji je podeljen fiksnom pregradom na dva dela
(deo za čistu vodu od 3.000 l i deo za mulj od 5.000 l)
– Dodatni plastični rezervoari za čistu vodu – po tri sa obe strane nadgradnje
– Veliko vitlo sa mogućnošću rotacije na kome je namotano 120 metara creva prečnika 1”
– Malo vitlo na kome je namotano 60 metara creva prečnika 1/2”
– Usisna ruka sa mogućnošću rotacije, teleskopskog izvlačenja, sa usisnim crevom prečnika 4”,
– Pumpa visokog pritiska PRATISSOLI MW40 – 212 l, 210 bar
– Vakuum pumpa MORO KAISER PM 2000
– Korita za smeštaj dodatnih usisnih creva.

REFERENC LISTA

klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent