ISPORUKA NOVOG AUTOSMEĆARA - MODEL F8

...

Isporuka novog autosmećara - model F8, zapremine sanduka 8m3 sa ugrađenim uređajem za pražnjenje kontejnera zapremine 1,1m3 i tipskih posuda od 80, 120 i 240 litara.

Stepen kompresije smeća je u razmeri 1:5.

Dvostrujna hidraulična pumpa maksimalnog pritiska 320 bara omogućava nezavistan rad mehanizma za sabijanje i mehanizma za istresanje - utovar.

Kamera na zadnjem delu nadgradnje je povezana sa monitorom u kabini vozila kako bi se nesmetano pratio automatski rad ciklusa.

REFERENC LISTA

klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent