autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar

Autofekalac po ADR-u

Koristi se za prevoz opasnih materija koje mogu ugoziti život i zdravlje ljudi ili životnu sredinu u toku transporta. Ovaj tip cisterne izrađen je po važećim evropskim i svetskim standardima. Zapremina cisterne od 5 do 20m 3 u zavisnosti od potreba korisnika postavlja se na šasijama sa dve, tri i četiri osovine sa odgovarajućim pomoćnim pogonom.

Vozilo opremljeno po ADR propisima sa tipskim brojem cisterne isporučuje se domaćem tržištu sa Uverenjem Agencije za bezbednost saobraćaja. Za ovaj tip nadgradnje koriste se pumpe različite snage i protoka u skladu sa potrebama korisnika.

Kao dodatnu opremu isporučujemo creva različitog obima i dužine sa spojkama i aluminijumskim koritima za njihovo odlaganje. Revizioni otvor Ø500 sa metalnim lestvama ugrađen je na gornjem prednjem delu cisterne.

Nivo opasnih materija u cisterni kontrolisan je sa tri nivokaza vertikalno raspoređenih na centralnom delu cisterne.