autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar

Пропускащ товарач

Използва се за монтаж, демонтаж и транспорт на контейнери с обем от 5m³ до 10m³. Тези контейнери се използват за съхранение на вторични суровини, както и за съхранение на други материали с по-малко специфично тегло.

Основните елементи на превозното средство са: шаси, товарна платформа и контейнери. Товаренето, разтоварването и разтоварването се извършват чрез хидравлични команди от кабината, както и от платформата на превозното средство. В края на платформата има две куки, които позволяват на контейнера да бъде във вертикално положение при изпразване.

В задната част на автомобила има два стабилизатора, които осигуряват стабилността на автомобила по време на работа.