autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar

Autopodizač kontejnera

Koristi se za instalaciju, uklanjanje i transport kontejnera zapremine od 5m³ do 10m³. Ovi kontejneri se koriste za skladištenje sekundarnih sirovina kao i skladištenje drugih mterijala manje specifične težine.

Osnovni elementi vozila su: šasija, platforma za utovar i kontejneri. Utovar, istovar i pražnjenje se obavlje hidrauličnim komandama iz kabine kao i sa platforme vozila. Na kraju platforme se nalaze dve kuke koje omogućavaju da kontejner bude u vertikalnom položaju pri pražnjenju.

Na zadnjem kraju vozila se nalaze dva stabilizatora koja osiguravaju stabilnost vozila tokom rada.

NOVOSTI

img

Poseta Resoru

img

30 Godina Poslovanja

img

Kompanija Resor danas proslavlja jubilej 30. godina uspešnog poslovanja