autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar

Autosmećar tip F

Koristi se za sakupljanje, kompresiju i odlaganje komunalnog otpada u gradovima i predgrađima, kao i za reciklažu materijala kao što su: papir, staklo, plastika i drugi materijali.

Odeljak za odlaganje može biti od 14m³ do 22m³ zapremine, u zavisnosti od potreba naručioca. Kompresija otpada se vrši pomoću potisne ploče i kretanja prevodioca pokreta mehanizma.

Vozilo poseduje i hidraulični mehanizam za automatsko mešanje i izbacivanje otpada, zapremine od 240 lit, kao i kante zapremine od 1.100 lit. Izbacivanje otpada iz vozila se vrši pomoću potisne ploče.

Dodatni podaci

Istresač kontejnera „classic“ sa zapreminom kontejnera 80 – 1.000 lit.
Istresač kontejnera „lift“ sa zapreminom kontejnera 80 – 1.000 lit.
Istresač kontejnera „rog“ sa zapreminom kontejnera 4-7 m³

NOVOSTI

img

Autocisterna CV10 Inox

img

Isporuka novog autosmećara - model F8

img

Kanal Jet kombinovano vozilo