Laboratorijsko ispitivanje

Budući da je Resor sinonim za kompaniju koja posluje u skladu sa vremenom pokrenuli smo postupak za akreditaciju laboratorije za radiografsko ispitivanje.

Laboratorija poseduje najsavremeniju opremu koja pruža usluge svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

U laboratoriji se obavlja ispitivanje zavarenih spojeva i metalnih materijala, primenom sledećih vrsta i metoda ispitivanja:
1. Vizuelno ispitivanje
2. Radiografsko ispitivanje
3. Ispitivanje penetrantima

post-image

NOVOSTI

img

Autosmećar F-16

img

Autosmećar - potisna ploča tip S

img

Autopodizač kontejnera APK-10