resor

Leprirasti zatvarači

Primena

Leptirasti zatvarači su uređaji koji se koriste za prekidanje i uspostavljanje strujanja fluida u cevovodima i cevnim sistemima. Stavljanjem zapornog organa u međupoložaj, moguće je vršiti i regulaciju protoka.
Leptirasti zatvarači su primenljivi za radne pritiske do 40 (bar), temperature do 250 (°C), na zahtev i više, imaju kompaktnu konstrukciju i mali otpor strujanju, dobre mogućnosti za regulaciju, mogućnost daljinskog upravljanja i ugradnje u bilo kom položaju i jednostavno rukovanje i održavanje.
Zahvaljujući ovim karakteristikama, leptirasti zatvarači nalaze najširu primenu u postrojenjima za dobijanje, pripremu i distribuciju vode za piće, u postrojenjima za navodnjavanje, u uređajima za hlađenje vodom, u energetskim postrojenjima, u sistemima za grejanje i klimatizaciju, u instalacijama komprimovanog vazduha, u postrojenjima za pneumatski transport i distribuciju zemnog gasa, za veliki broj procesa u hemijskoj, prehrambenoj i papirnoj industriji i drugim oblastima privredne delatnosti.

Dodatni podaci

Leptiraste zatvarače izrađujemo sa ugradbenim dužinama koje odgovaraju standardima SRPS M.C5.005- F4 i DIN 3202 – F4, a priključne mere prirubnica su prema SRPS M.B6.011 i DIN 2501.
Nazivni prečnici leptirastih zatvarača naše proizvodnje kreću se od DN 80 do DN 3000 (mm), a pritisci od NP 2,5 do NP 40 (bar). U zavisnosti od temperature radnog fluida, leptiraste zatvarače izrađujemo za temperaturna područja do 80, do 150 i do 250 (°C).
Leptiraste zatvarače za temperature do 80 (°C) i do 150 (°C) izrađujemo kao jednostruko ekscentrične, a zaptivanje se ostvaruje preko specijalno profilisanog gumenog prstena, smeštenog po obimu zapornog tela, koji naleže na uporni prsten kućišta.
Ugao upornog prstena određen je tako da se obezbeđuje obostrano zaptivanje uz minimalne otpore trenja između zaptivnog i upornog prstena. Zahvaljujući ovome, leptirasti zatvarači naše proizvodnje mogu da se upotrebljavaju za strujanje fluida u oba smera, ali je prioritetan onaj smer koji je naznačen strelicom na kućištu.
Leptiraste zatvarače za temperature do 250 (°C) izrađujemo sa dvostrukim ekscentricitetom. Osa obrtanja zapornog tela smeštena je ekscentrično u odnosu na uporni prsten i na uzdužnu osu kućišta, čime se postiže brže odvajanje zaptivnog od upornog prstena. Ovakvim konstruktivnim rešenjem smanjuje se trenje između naležućih površina, a uz to stvara se mogućnost za zaptivanje metal na metal.
Kao zaptivni element koristi se specijalni paket-sendvič koga čine prstenovi od nerđajućeg lima i tesnita, a koji se za zaporno telo fiksira pomoću priteznog prstena. Zaptivanje se ostvaruje tako što zaptivni paket svojom koničnom površinom naleže na konus upornog prstena.
Za standardna izvođenja leptirastih zatvarača definisani su pogoni s obzirom na nazivni prečnik, pritisak, temperaturu i način upravljanja armaturom cevnog sistema. Pogoni leptirastih zatvarača koje koristimo u standardnom izvođenju su: ručni pogon preko ručice, ručni pogon preko pužnog reduktora i elektro-mehanički pogon.
Na zahtev kupca isporučujemo leptiraste zatvarače i sa pneumatskim, hidrauličnim, elektro-hidrauličnim pogonom ili sa dodatnim elementima za distantno upravljanje.

Kućište i zaporno telo leptirastih zatvarača izrađujemo od konstrukcionih čelika zavarivanjem, a vratila od neršajućeg čelika ili od čelika za poboljšanje sa kliznim površinama od nerđajućeg čelika.
Klizni ležajevi su od sivog liva, a izbor materijala za zaptivne elemente zavisi od pritiska i temperature za koje su namenjeni leptirasti zatvarači. Zaptivni elementi za temperaturu do 80 (°C) izrađuju se od EPDM-a, a za temperature do 150 (°C) od specijalnog EPDM-a.
Primarno zaptivanje kod leptirastih zatvarača za temperature do 250 (°C) izvodi se preko zaptivnog paketa sačinjenog u obliku sendviča koga čine prstenovi od nerđajućeg lima i tesnita, a sekundarno zaptivanje ostvaruje se pomoću Tesnita i grafitne pletenice.

KONTAKTIRAJTE NAS

CAPTCHA code
Verifikacioni kod

NOVOSTI

img

5 NAȍINA KAKO DA NAM PLANETA BUDE ȍISTIJA

img

AUTOPODIZAȍ KONTEJNERA - APK

img

BRENDIRANJE AUTOFEKLACA ZA PRAŽNJENJE SEPTIȍKIH JAMA I ISPIRANJE