МИСИЯ

Като се вземат предвид съвременните екологични тенденции, мисията на нашата компания е да даде възможност за екологично чиста и здравословна среда в сътрудничество с нейните потребители и общността като цяло.

ВИЗИЯ

Визията на компанията отразява желаната лидерска позиция в Западните Балкани, която се постига чрез технологичното приближаване към стандартите за качество на водещи марки в областта на комуналната индустрия в Европа.

ЦЕЛИ

Основните цели на компанията се състоят в непрекъснатите иновации със съвременни технологични решения, разширяване на нашата гама от продукти и услуги, увеличаване на производствения капацитет и ангажиране на нови хора, а също така и първично разширяване на пазара.

ЦЕННОСТИ

РЕСОР е голямо семейство, което подхранва сплотеността и съхранява традиционните ценности, чрез укрепване на екипния дух. Тези ценности са отразени в акронима на името на компанията.

РАБОТА

От самото начало политиката за развитие и успешен бизнес се основава на една предпоставка: професионална, квалифицирана и упорита … работа.

ЕФИКАСНОСТ

Нашите ефективни операции водят до икономични продукти както в експлоатацията, така и в практиката, с акцент върху екологията, тъй като управлението на битовите отпадъци е един от найважните аспекти на опазването на околната среда.

СИГУРНОСТ

Ние сме местна компания с дълъг живот, която благодарение на своята възраст, пазарна позиция и репутация, вдъхва доверие на многобройните си клиенти, като по този начин потвърждава водещата си позиция в региона.

УСТОЙЧИВОСТ

Един от стълбовете на устойчивото развитие е екологията, както и здравословната бизнес и жизнена среда, за която нашата производствена програма допринася като водеща идея на тази дейност.

РЕЗУЛТАТ

Времето е ключов фактор за успеха. Няма ограничения за поставяне на цели, защото фокусът винаги е само върху резултатите. С необходимата гъвкавост ние оставаме верни на качеството и спазване на сроковете.

NOVOSTI