DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Svesni svoje uloge u društvu, od samog osnivanja, pružamo maksimalan doprinos zajednici u kojoj poslujemo. Poslovna kultura kompanije počiva na najvišim standardima društvene odgovornosti. Naše aktivnosti usmerene su na zaposlene, društvo u celini kao i na zaštitu životne sredine.

BRIGA O ZAPOSLENIMA

Najvredniji resurs naše kompanije čine naši zaposleni, stoga je naš primarni zadatak povećanje stepena njihovog zadovoljstva. Ulažemo značajne napore kako bi svima obezbedili odgovarajuće uslove za rad. Imamo organizovan sopstveni prevoz radnika, topli obrok u restoranu u kojem se pripremaju najukusnija domaća jela, redovno obnavljamo ličnu zaštitnu opremu svih radnika.
Bezbednost i zaštita na radu kao i zdravstvena zaštita naših zaposlenih predstavljaju naš prioritet. Osim toga, realizujemo brojne programe kako bi osnažili naše zaposlene u osnivanju porodice i pružamo im kontinuiranu podršku na tom putu.

OBRAZOVANJE MLADIH

Naša kompanija od osnivanja ima kontinuiranu saradnju sa Mašinskim fakultetom u pogledu stipendiranja studenata i pružanja prakse sa mogućnošću daljeg razvoja i zaposlenja. U želji da podržimo sve mlade ljude, imamo uspostavljenu saradnju i sa Fakultetom zaštite na radu kako bi i njihovim budućim inženjerima dali priliku da svoje znanje primene u praksi.
Među prvima smo se priključili Programu „Nacionalnog modela dualog i preduzetničkog obrazovanja u Nišu“. Ulaganje u znanje nikad nije skupo. Cilj nam je da damo doprinos rastu i zapošljavanju, kao i boljem usklađivanju ekonomske i obrazovne politike u Srbiji.

DOPRINOS ZAJEDNICI

Filantropija u našoj kompaniji ima veoma dugu tradiciju. Ljudi su u središtu naše pažnje i kontinuiranim procesom davanja zalažemo se za bolju i kvalitetniju budućnost. Davanje se ogleda kako u vidu finansiranja različitih društvenih inicijativa, akcija i projekata tako i u vidu poklanjanja materijalnih i finansijskih dobara institucijama i pojedincima.
Zalažemo se za humanost, solidarnost i jednakost. Učesnici smo na brojim ekološkim projektima. Radimo na optimizaciji svakog detalja u proizvodnom procesu u cilju zaštite životne sredine i njenog unapređenja. Nastojimo da budemo dobar primer u poslovnom svetu.