autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar
autosmećar

Podizna platforma za rad na visini

Dodatni podaci

Istovremeno izvršavanje komandi
Automatsko niveliranje platforme jednim dugmetom
Fly Boom* – Fly Boom Rotation (180˚ Horizontal)
Senzor nagiba
Ćelija za opterećenje korpe
Rotacija korpe
Anemometar na korpi
Utičnica 110V / 220V / 380V u korpi
Aliminiumska korpa
Radio komunikacija Baza-Korpa
Rotacija kupole Continouos
Operacijsko sedište
Kabina za operatera
Hidromehanički upravljački sistem
Bežični daljinski upravljač
Hitni spust DC Poverpack
Spoljašnji AC Poverpack
Posebna boja
Dodatno osvetljenje
Nonslip Aluminijumska korpa
Dodatni okviri sa alatkama (+2)

Radna visina – 14 m
Visina platforme – 12 m
Bočno širenje – 8 m
Rotacija kupole – 270˚
Kapacitet korpe – 200 kg
Dimenzije korpe – 750 mm 1000 mm 1100 mm
Visina skladištenja – 3160 mm
Dužina na preklop – 5160 mm
Zapremljena širina – 2120 mm
Širina – 2680 mm
Upravljački sistem – elektronski proporcionalni džojstik
Težina – 1900 kg

Korpa od fiberglasa sa izolacijom od 70000V
Automatska nivelacija korpe
Osvetljenje na košu
Sistem za pokretanje / zaustavljanje motora
(Zavisno od vozila)
Upravljanje elektronskim karticama
Proporcionalni kontroler džojstik
Zvučni signal
Komandna tabla korpe i teleskopirajućih poluga
Rotirajuće svetlo na stubu platforme
Stope stabilizatora prilagodive radu na svim terenima
Neklizajuće telo
Kutija za alat (2 komada)