Od kontejnera do komunalnih vozila - sve na jednom mestu

Resor D.O.O. je počeo sa radom još 1992. godine kao firma koja je zahvaljujući dobrom menadžmentu pronašla svoj put i izrasla u kompaniju koja pred sobom imaju jasnu misiju: da uvažavajući savremene ekološke trendove, u saradnji sa svojim korisnicima i društvenom zajednicom u celini, omogući ekološku čistu i zdravu životnu sredinu.

Na ovom putu, pažljivo smo osluškivali potrebe našeg tržišta i razvijali adekvatne proizvode sa konačnim ciljem da objedinimo i ponudimo sve što je potrebno za čist grad na jednom mestu.

...

Tako se naša kompanija Resor IKO bavi proizvodnjom novih i remontom starih specijalnih nadgradnji komunalnih vozila, Resor AGH proizvodnjom i prodajom hidromehaničke opreme, a najnoviji ogranak RESOR KONT proizvodnjom i prodajom metalnih kontejnera.

Ovakvim proizvodnim asortimanom pružamo kompletna rešenja i sve neophodne elemente komunalne industrije,  što nam je u konačnom omogućilo i da se pozicioniramo kao lider u istoj.

U svakom trenutku nam se možete obratiti na info@resor.rs sa zahtevom na koji ćemo rado odgovoriti.

NAŠI KLIJENTI

SARAĐUJEMO SA PREKO 120 LOKALNIH SAMOUPRAVA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU.
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent