Evropa kao prvi klimatsko neutralni continent

Još 2019. godine Evropska komisija predstavila je Evropski zeleni dogovor - mapu puta za održivost ekonomije EU, koja u konačnom ima jedan osnovni cilj: da Evropa bude prvi, klimatsko neutralni kontinent na svetu do 2050. godine. Ovim planom pokriveni su svi sektori ekonomije, a posebno transport, energetika, poljoprivreda, građevina i industrije poput čelika, cementa, IKT-a, tekstila i hemikalija.

Prvi koraci podrazumevali su izlaganje novih strategija, poput Strategije biodiverziteta za 2030. godinu, predstavljanje novih zakona, kao npr. „Evropski zakon o klimi“  i akcione planove za cirkularnu ekonomiju koja, nažalost, tek COVID pandemijom dobija na značaju.

...

Ovaj plan uključuje mnogo više od 27 članica EU, uključuje naravno i našu zemlju koja je u toku 2021. aktivno sarađivala sa EU u oblasti Zaštite životne sredine. Rad na smanjenju zagađenja vazduha, zaštita biodiverziteta, rad na prečišćavanju otpadih voda, promocija „zelenih rešenja“ i podrška lokalnim inicijativama predstavljaju samo neke od aktivnosti koje je Srbija započela. Ova godina je bila sačinjena iz malih, ali sigurnih koraka kojima je naša zemlja počela da gradi put ka očuvanju životne sredine u korist dobrobiti svih svojih građana. Tako i naša kompanija kroz saradnju sa svojim korisnicima i društvenom zajednicom u celini, se maksimalno trudi da pomogne u rešavanju problema odlaganja komunalnog otpada i omogući ekološki čistu i zdravu životnu sredinu.

NAŠI KLIJENTI

SARAĐUJEMO SA PREKO 120 LOKALNIH SAMOUPRAVA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU.
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent