RECIKLOMAT - prvi aparat za reciklažu u Srbiji

U toku 2020. godine, grad Kragujevac je dobio Reciklomat - prvi pametni aparat zahvaljujući kojem je prikupljanje ambalažnog otpada postalo interesantnije. Ova sjajna ideja, u okviru projekta „Reciklažom do vožnje“ dovela je do obostrane koristi grada i stanovnika, a da pri tom razvija svest o reciklaži i zaštiti životne sredine.

...

Foto: Emilija Jovanović
Izvor: www.espreso.co.rs

Slični sistemi motivisanja građana primenjuje se u inostranim zemljama i zato sve čestitke treba uputiti JKP Šumadija Kragujevac, što je ovakav program zaživeo i u našoj. Reciklomat  funkcioniše tako što za svaku ubačenu ambalažu (staklenu, plastičnu ili limenu), pojedinac dobija 7 dinara. Ova sredstva prikupljaju se na kartici, simbolično nazvanu eKG, sa koje se kasnije mogu iskoristiti za plaćanje gradskog prevoza. Benefite od ovog načina reciklaže građani mogu iskoristiti i za telekomunikacione usluge, odnosno korišćenje mobilnog interneta.

Srbija pokazuje ogromne napretke po pitanju reciklaže pa je tokom 2021. godine reciklirano više od 61% ambalažnog otpada, preko operatera Sistema upravljanja ambalažnim otpadom. Zahvaljujući reciklomatu za mesec dana se prikupi oko 1,5 tona reciklažnog otpada, odnosno 37.000 komada ambalaže. Ovo su brojke koje puno znače i koje dokazuju da projekat treba proširiti. Beograd je dobio reciklomate koji rade po sličnom principu, a grad Kragujevac želi da ubaci još 3 do 4 mašine, na nekoliko lokacija u gradu.

Na ovaj način razbijen je mit da se u našoj zemlji ne reciklira i da sav otpad ide u jedan kamion, pa samim tim završi na istom mestu. Nakon što se reciklomat napuni, on se prazni i sakupljeni otpad se sortira i tretira u specijalizovanim postrojenjima. Plastika (PET) i tetrapak se recikliraju u Srbiji, dok se staklo i limenke izvoze na reciklažu.

Ideje i znanje usmereni ka projektima koji pomažu očuvanju planete su uvek nešto što će i naša kompanija podržati, zato se nadamo proširenju projekta i eventualnom učestvovanju.

NAŠI KLIJENTI

SARAĐUJEMO SA PREKO 120 LOKALNIH SAMOUPRAVA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU.
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent