Autosmećar F-16

...

Koristi se za sakupljanje, kompresiju i odlaganje komunalnog otpada u gradovima i predgraÄ‘ima, kao i za reciklažu materijala kao što su: papir, staklo, plastika i drugi materijali. Odeljak za odlaganje je zapremine 16m³.

 Kompresija otpada vrši se pomoću potisne ploče i kretanja prevodioca pokreta mehanizma. Vozilo poseduje i hidraulični mehanizam za automatsko mešanje i izbacivanje otpada, zapremine od 240 lit, kao i kante zapremine od 1.100 lit. Izbacivanje otpada iz vozila se vrši pomoću potisne ploče.

REFERENC LISTA

klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent