Autocisterna za vodu Resor CV5

...

Autocisterna za vodu Resor CV5 zapremine rezervoara 5.000 litara, sa ugrađenom vodenom centrifugalnom pumpom protoka 800 lit/min. sa maksimalnim pritiskom od 6 bara.

ObezbeÄ‘ena je kontrola nivoa tečnosti a upravljanje mlaznicama se vrši pneumatskim komandama iz kabine vozila.

REFERENC LISTA

klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent