Autofekalac AF 10

...

Autofekalac je kreiran za sakupljanje i transport otpadnih voda, fekalija i drugih gustih tečnosti.

Punjenje rezervoara se obavlja povezivanjem usisnog creva na ventil koji se nalazi na poklopcu rezervoara.

Uz pomoć vakumske pumpe za dekompresiju, stvara se pritisak koji usisava otpadni materijal i tako puni rezervoar.

Rezervoar nije nagnut pri izbacivanju otpada. Odeljak za odlaganje može biti zapremine od 4m³ do 16m³ u zavisnosti od potreba naručioca.

NAŠI KLIJENTI

SARAĐUJEMO SA PREKO 120 LOKALNIH SAMOUPRAVA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU.
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent