Cisterna za vodu - CV10

...

Ovaj tip cisterne se koristi za transport pitke ili industrijske (tehnološke) vode, za pranje i prskanje puteva kao i za zalivanje zelenih površina.

Osnovni element je rezervoar koji je smešten paralelno sa podvožjem vozila. Proizvodi se od INOX-a i čelika u kružnom obliku, obliku kocke sa zakrivljenim ivicama i elipsastom obliku, sa zapreminom od 4m³ do 16m³.

Rezervoar je u unutrašnjosti podeljen na manje komore kako bi se sprečilo sudaranje vode sa zidovima. Punjenje se obavlja kroz otvor na vrhu rezervoara, a pražnjenje putem pumpi.

NAŠI KLIJENTI

SARAĐUJEMO SA PREKO 120 LOKALNIH SAMOUPRAVA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU.
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent