Autosmećar - potisna ploča tip S

...

Koristi se za sakupljanje, kompresiju i odlaganje komunalnog otpada u gradovima i predgrađima,
kao i za reciklažu materijala kao što su: papir, staklo, plastika i drugi materijali.

Odeljak za odlaganje može biti od 4m³ do 8m³ zapremine, u zavisnosti od potreba naručioca.
Kompresija otpada se vrši pomoću pritisne ploče i viljuške i rotacije cevi.

Vozilo poseduje i hidraulični mehanizam za automatsko mešanje i izbacivanje otpada,
zapremine od 240 lit, kao i kante zapremine od 1.100 lit.
Izbacivanje otpada iz vozila se vrši pomoću potisne ploče.

NAŠI KLIJENTI

SARAĐUJEMO SA PREKO 120 LOKALNIH SAMOUPRAVA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU.
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent