Cisterna za vodu CV10

...

Ovaj tip cisterne zapremine 10m³ se koristi za transport pitke vode i za pranje ulica. Unutrašnjost rezervoara je zaštićena epovenskim premazom za pijaću vodu. U unutrašnjosti rezervoara su postavljene pregrade «valobrani» kako bi se sprečilo sudaranje vode sa zidovima. Punjenje se obavlja kroz hidrantske spojnice od 2″ ili usisavanjem pomoću pumpe.

Sa gornje strane cisterne je ugrađen revizioni otvor prečnika 500 mm sa poklopcem i odzraka sa prelivnom cevi za odušivanje. Kod revizionog otvora je postavljena platforma.

Na zadnjoj strani cisterne je postavljena letva sa slavinama za pitku vodu i dva priključka sa crevima dužine 7,5 m i mlaznicama za pranje ulica.

Na prednjem delu su dve mlaznice za pranje ulica pod pritiskom kojima se upravlja iz kabine pneumatskim komandama.

Ova cisterna se proizvodi od INOX-a ili čelika u obliku kvadra sa zakrivljenim ivicama i zapremine od 4m³ do 16m³ u zavisnosti od potreba naručioca.

NAŠI KLIJENTI

SARAĐUJEMO SA PREKO 120 LOKALNIH SAMOUPRAVA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU.
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent