Autosmećar F-16 Srbobran

...

Koristi se za sakupljanje, kompresiju i odlaganje komunalnog otpada u gradovima i predgrađima, kao i za reciklažu materijala kao što su: papir, staklo, plastika i drugi materijali. Odeljak za odlaganje je zapremine 16m³.

Kompresija otpada vrši se pomoću potisne ploče i kretanja prevodioca pokreta mehanizma.

Vozilo poseduje i hidraulični mehanizam za automatsko mešanje i izbacivanje otpada, zapremine od 240 lit, kao i kante zapremine od 1.100 lit.

Izbacivanje otpada iz vozila se vrši pomoću potisne ploče.

NAŠI KLIJENTI

SARAĐUJEMO SA PREKO 120 LOKALNIH SAMOUPRAVA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU.
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent