DILETACIONI KOMPENZATORI

...

DILETACIONI KOMPENZATORI

Primena

Dilatacioni kompenzatori ugrađuju se u cevovodima kao elementi prvenstveno namenjeni za kompenziranje pomeranja koja su posledica toplotnih i drugih dilatacija. Pored ovog, omogućuju laku i jednostavnu ugradnju elemenata cevne armature i merno-regulacionih uređaja koristeći raspoloživa pomeranja u granicama.

IZVOĐENJE

Područje izrade dilatacionih kompenzatora s obzirom na nazivne prečnike i pritiske vidi se iz odgovarajućih tabela, a maksimalno dozvoljene temperature radnog fluida iznose 80°C do 120°C ili 200°C u zavisnosti od sredstva za zaptivanje.
Jednostavna i pouzdana konstrukcija, izrađena zavarivanjem, zadovoljava sve zahteve sigurnosti i funkcionalnosti.
Tipovi A i B su za temperature do 120 °C a tip C za temperature 120 °C i 200 °C.
Priključne mere prirubnica odgovaraju standardu SRPS M.B6.011 i DIN 2501.

MATERIJAL

Za neagresivne fluide izrada dilatacionih kompenzatora je od konstrukcionih čelika, a za agresivne od čelika otpornih na hemijske uticaje.
Zaptivni prsten, u zavisnosti od temperature radnog fluida, izrađuje se od EPDM-a, specijalnog EPDM-a ili od grafitne pletenice.

* INSTAGRAM >

REFERENC LISTA

klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent