resor

Klipno-prstenasti ventili

Primena

Ime klipno-prstenastih ventila izvedeno je iz konstruktivne karakteristike samih ventila. Klipno-prstenasti ventili uglavnom se koriste u sistemima gde se javljaju velilke razlike pritisaka i veliki protoci.
Svoju primenu našli su u sistemima vodosnabdevanja, energetskim postrojenjima, industrijskoj i procesnoj tehnici i drugim granama privredne delatnosti.
Shodno velikom broju varijanti konstruktivnog izvođenja, klipno-prstenasti ventili imaju višestruku ulogu u cevnim sistemima i koriste se kao: zaporni organi, merni uređaji, regulatori pritiska i protoka, sigurnosni uređaji, sigurnosni uređaji sa funkcijom povratnog ventila, ventili sa ispustima za pražnjenje i ispiranje.

Dodatni podaci

Protočni poprečni presek klipno-prstenastih ventila je u obliku prstena, a pokretni deo preko koga se ostvaruje regulacija je u obliku klipa. Spoljašnje kućište je tako formirano da se poprečni protočni presek od ulaza ka prstenastom sedištu kontinualno smanjuje.
Klip ventila u unutrašnjosti kućišta ima dve prstenaste vođice i može da se pomera u aksijalnom pravcu preko krivajnog mehanizma. Potpuno zatvaranje ventila ostvaruje se naleganjem zaptivnog prstena klipa na prstenasto sedište ventila. Prstenasto sedište je razdvojivo od kućišta i promena tipa prstenastog sedišta omogućava promenu hidrauličkih karakteristika klipno-prstenastog ventila bez izmena cevnog voda. U zavisnosti od funkcije i uslova u kojima će da se koriste klipno-prstenasti ventili primenjuju se različiti tipovi prstenastih sedišta.
Priključne mere su prema SRPS M.B6.011 i DIN 2501, nazivni pritisci 10, 16, 25 i 40 (bar), a nazivni prečnici od DN 150 do DN 1200 (mm).

Kućište, klip i krivajni mehanizam klipno-prstenastih ventila izrađujemo od konstrukcionih čelika zavarivanjem, s tim da su naležuće zaptivne površine od odgovarajućih nerđajućih čelika, a zaptivna guma je od EPDM-a. Vratilo klipno-prstenastih ventila izrađujemo od nerđajućih čelika, a klizne ležajeve od specijalnog sivog liva.

KONTAKTIRAJTE NAS

CAPTCHA code
Verifikacioni kod

NOVOSTI

img

Resor Iko na sajmu u Minhenu

img

DILETACIONI KOMPENZATORI

img

Poseta Resoru